Släde

  • stativ_slade231-129x121[1]

    Släde

    När stolen behöver flyttas i sid- eller längsled på vissa industriarbetsplatser eller för marint bruk finns BYGGO längdsläde.