Släde

 

 

 

 

 

 

 

 

När stolen behöver flyttas i sid- eller längsled på vissa industriarbetsplatser eller för marint bruk finns BYGGO längdsläde.