ROTOSLIDE

ROTOSLIDE är en mekanisk två positions vändskiva med integrerad horisontal glidfunktion. Den manövreras manuellt med en spak som roterar med stolen. Spaken har 2 positioner, position 1 ger endast en horisontell rörelse medan position 2 ger både rotation och horisontell rörelse samtidigt. En unik och uppskattad funktion är att man kan släppa spaken och åstadkomma rotation och horisontell rörelse tills nästa läge låses av sig självt.