Simplex

Sittab_Simplex_studio_02 580 340

Vändskiva SIMPLEX är en robust  lättvikts produkt med ett brett spektrum av användningsområden. Designen bygger på en ø 270 mm lagrad kulbana som klarar hög vikt med en extremt låg bygghöjd. Lagringen är förspänd för att garantera en glappfri produkt och har ett stort centrumhål för att möjliggöra kabel och slangdragning. Standardvarianten har ett låsläge på 0? och en låsspak som kan monteras i antingen Höger eller Vänsterutförande. Produkten kan kompletteras med låslägen, price stopplägen och mjuklåslägen vid såväl leverans och montering som efter installation. SIMPLEX är förberedd för standardlås vid var 45:e grad men kan även utrustas med sk. Flexilås för att erhålla andra lås/stopp positioner.