Vändskiva V-97

VÄNDSKIVA V-97 med steglös låsning är en fortsatt utveckling av vårt koncept för vändskivor och är enkelt och robust konstruerad för att klara stora belastningar. Vändskiva V-97 kan enkelt slutmonteras till en enhet med fyra bultar på över- resp. undersida, som ger en glappfri funktion. Vändskiva V-97 har ett stort användnings område, men är särskilt lämpligt för entreprenad och skogsmaskiner samt större truckar.