Vändskiva VP

Vändskiva VP är konstruerad för att snabbt och enkelt kunna rotera med en manuell upplåsning. Låsspaken är utformad så att den låser upp i önskad rotationsriktning och kan även manövreras med t ex foten när stolen skall roteras. Vändskiva VP har lågt byggmått och är konstruerad för att tåla höga laster utan något som helst glapp. Anslutningshålbilden och låspositionerna kan kundanpassas.